Sử dụng Remote Desktop Windows 10 Pro với microphone

Remote Desktop

Remote Desktop Windows 10 Pro với microphone – Mặc định chức năng microphone của Remote Desktop đã bị tắt, vì vậy bạn không thể sử dụng micophone cho các cuộc gọi khi sử dụng RDP (Remote Desktop) trên máy đã kết nối.

 

Để khắc phục việc sử dụng microphone trên máy cần điều khiển từ xa chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở chương trình điều khiển máy tính (Remote Desktop Client)
  Remote Desktop ClientRemote Desktop Client
 2. Chọn “Show Options”
  Remote Desktop - chọn mục Show Options
  Remote Desktop – chọn mục Show Options
 3. Chọn vào thẻ “Local Resources” > “Remote Audio” > Settings > Microphone
  Chọn vào thẻ "Local Resources" > "Remote Audio" > Settings > Microphone
  Chọn vào thẻ “Local Resources” > “Remote Audio” > Settings > Microphone
 4. Phần Microphone, bật chức năng “Record from this computer”
  Bật chức năng “Record from this computer” và sau đó kết nối vào máy tính từ xa của bạn

   

  Khi kết nối máy tính sẽ xác nhận lại một lần nữa "Có hiện thông báo này lần sau không?"
  Khi kết nối máy tính sẽ xác nhận lại một lần nữa “Có hiện thông báo này lần sau không?” (Don’t ask me again for connections to this computer”. Nếu bạn không muốn bảng này hiển thị lần nữa thì hãy chọn vào mục này.

Chúc bạn thành công!

Nito.asia

4 thoughts on “Sử dụng Remote Desktop Windows 10 Pro với microphone

 1. Nito says:

  On the destination (target):

  1) Regedit.exe

  2) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\

  3) Change fDisableAudioCapture = 0

  Also please refer to the link below about can’t redirect microphone by rdp: No audio devices are installed. To check the “Audio and video playback” and “Audio recording redirection” setting.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *