How to Restore a large Moodle Backup File

Không thể restore moodle backup file quá lớn. Tham khảo giải pháp.

16-How-to-Restore-a-large-Moodle-Backup-File

Một số nguồn tài liệu khác tham khảo:

http://moodle-support.hku.hk/faq/how-can-i-restore-moodle-backup-file-which-exceeds-100mb

2 thoughts on “How to Restore a large Moodle Backup File

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *